PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Bedrijfsgegevens
Gewichtsconsulent Kim

Kim Heijboer

Hoenderweg 8

4697BK Sint-Annaland

0653719286

info@gewichtsconsulentkim.nl

KvKnr.: 65721470

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website
(www.samenmetstephanie.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt
uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt
eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.
Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.gewichtsconsulentkim.nl) wordt
meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een
cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen
informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.
Google Analytics
Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt
geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen
informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar
verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google
Analytics, zie de website van Google.
Social Media buttons
De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze
socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de
privacy verklaringen van de door mij gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de
verzamelde informatie doen.
Nieuwsbrief en weggevers
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een weggever bij mij (voor degene is deze
informatie) wil ik je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de
cookies van Autorespond kun je vinden in hun privacy policy.
Mollie
Online betalen is natuurlijk wel zo gemakkelijk. Daarom maak ik gebruik van Mollie. Deze online
betaaldienst maakt gebruik van cookies. Kijk op hun website voor meer informatie.
Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom
je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van
websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon
voor mij. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen
Ik maak gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Instagram, Facebook en LinkedIn. Om het voor de klant zo
gemakkelijk mogelijk te maken, maak ik gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze
socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt,
kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
Ik verzamel en verwerk geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door jou zelf, bewust, aan mij zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie
Ik sla voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor.
Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan mij stellen. Ik vraag jou je naam en e-mailadres in te vullen,
en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag
beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat ik telefonisch
contact met je opneem. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.
Nieuwsbrief
Je krijgt van mij alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het
verspreiden van de nieuwsbrief wordt Autorespond gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en emailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.
Weggevers
Je kunt op mijn website verschillende gratis weggevers downloaden. Wanneer je deze download kom je in
een e-mailfunnel terecht. Dit gaat via Autorespond. Je naam en e-mailadres zijn bij hen bekent en ik
kan deze inzien. Daarnaast kan ik ook zien of je bijvoorbeeld een e-mail hebt geopend of op een link hebt
geklikt. Wanneer de funnel is afgerond en jij alle e-mails hebt ontvangen, krijg je ook geen e-mails meer
van mij, tenzij je je ook hebt ingeschreven voor de #balansflits.
Boekhouding
Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruik ik een boekhoudprogramma.
Hierin verzamel ik de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens ook bekend bij het
boekhoudprogramma.
Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maak ik gebruik van een
onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te
kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige
gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zie ik overigs niet.
Persoonlijk coachingsmoment
De persoonlijke coachingsmomenten zijn via telefonie, WhatsApp beeldbellen of skype. Daarom zijn deze gegevens van jou ook
bij mij bekent. Je hebt zelf de keuze of we het telefonisch doen, beeldbellen via WhatsApp of via skype. Afhankelijk hiervan bewaar
ik de gegevens die nodig zijn.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet ik een grondslag hebben. Je kunt dit zien als
een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor mij zijn:
– De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en skypeadres zijn noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
– De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de
belastingwet.
– Voor het toesturen van de nieuwsbrief en de weggever vraag ik toestemming aan jou. Deze
toestemming kun je altijd intrekken.
– Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heb ik een gerechtvaardigd
belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zal ik een afweging maken
tussen mijn marketingbelangen en de privacy schade van jou.
Zonder naam, adres(sen), e-mailadres, telefoonnummer en skypeadres kan ik mijn werk niet doen. Op het
moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan
ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat ik geen dienst kan leveren. Wil je wel een
dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven
voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals ik dat zelf
doe. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat ik iemand inschakel om mij bij te staan.
In dat geval deel ik de benodigde gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren
Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor ik jouw
gegevens heb verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:
– De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de weten regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
– Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, worden
zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
– Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer jij de weggever hebt gedownload
worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te
laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de
gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Ik
heb echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt
maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via
info@gewichtsconsulentkim.nl

11. Beveiliging van gegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@gewichtsconsulentkim.nl

12. klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij
de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.