BGN Gewichtsconsulent

De BGN Gewichtsconsulent

De BGN gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

De BGN-gewichtsconsulent dient op de hoogte te blijven van (nieuwe) kennis, inzichten en ontwikkelingen in haar vakgebied. Zij volgt voortdurend bijscholingen/ nascholingen en leest haar vakliteratuur. Ook specialiseren en differentiëren is een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Om aangesloten te blijven bij de BGN dient de BGN-gewichtsconsulent te voldoen aan de nascholingseisen.

 

De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten tijdens het traject waarin een verandering van leefstijl centraal staat.

De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten tijdens het traject waarin een verandering van leefstijl centraal staat. Tijdens dit traject is de BGN-gewichtsconsulent ondersteunend, sturend en motiverend werkzaam, alles afgestemd op de wensen van de individuele cliënt. De BGN-gewichtsconsulent maakt hierbij gebruik van verschillende, op het individu toegesneden begeleidings- en motivatietechnieken. Een goede vertrouwensrelatie met de cliënt is essentieel voor een goede effectieve begeleiding. De begeleiding en coaching hebben drie pijlers: verandering in voedingspatroon, verandering in het beweegpatroon en gedrags-verandering en/of verandering in denkpatronen.

Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

Zie voor meer informatie BGN